Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин

Організація ветеринарної справи

Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології переробки продуктів тваринництва

Епізоотологія з мікробіологією

Внутрішні незаразні хвороби