Іноземна мова (за професійним спрямуванням) англ.

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Основи охорони праці

Гігієна тварин з основами ветеринарії

Технологія вирощування риби. 3 курс

Технологія виробництва молока та яловичини 3 курс.

Механізація виробництва процесів у тваринництві