Історія України (тв)

Основи генетики та селекції сільськогосподарських тварин

Годівля сільськогосподарських тварин

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи знань у галузі організації та функціонування комп’ютерних систем у сільськогосподарському виробництві.
Завданням дисципліни є засвоєння теоретичних знань з перелічених розділів курсу та практичне оволодіння навичками роботи з системним та прикладним програмним забезпеченням персонального комп’ютера, вивчення роботи автоматизованих робочих місць спеціалістів, уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології для ефективного розв’язання завдань щодо опрацювання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства та ринкової економіки.